Druk offsetowy:
1. Prosimy pamiętać, że dzień złożenia zamówienia liczony jest jako dzień zerowy.

Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.


2. Ze względu na dużą ilość możliwych kombinacji wydruku (grubość papieru, rodzaj, nakład itd.) wszystkie wyceny są indywidualne.


3. Wszystkie wyceny projektu ustane są indywidualne wg budżetu i wymagań klienta.

Druk cyfrowy:


A może coś większego?